Ringsted

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Ringsted - "Byen i midten"

Ringsted er en købstad på Midtsjælland med 21.423 indbyggere (2013)[1], beliggende i Ringsted Kommune under Region Sjælland. Den er én af Sjællands ældste byer og dens vartegn, Sankt Bendts Kirke, vidner om byens alder. Kirken er Danmarks første murstenskirke og stod færdig i år 1170. Ringsted by kan med stor sandsynlighed dateres til Vikingetiden. Der blev slået mønt på stedet omkring år 1000. På Torvet ligger nogle flade sten, Tingstenene, som er eneste rest af tingstedet.

På trods af sin alder fremstår Ringsted ikke arkitektonisk som nogen gammel by. Den ligner en moderne handels- og kulturby med kongrescenter, musikhus og teater og med det enorme Danish Crown Slagteri som byens ubetinget største arbejdsplads. Byen er desuden gennemskåret af en motorvej, E20, som adskiller det centrale og sydlige Ringsted fra den nordlige bydel Benløse. Ringsted har centrale jernbane- og motorvejsforbindelser til København, Storebæltsbroen og adskillige andre steder på Sjælland.

Til København er der 60 kilometer, 16 til Sorø, 24 til Næstved, 26 til Køge, 32 til Roskilde 34 til Holbæk og 45 kilometer til Korsør.


Historie

Ringsted var i Vikingetiden et samlingssted for dyrkelsen af guderne, og der blev foretaget adskillige ofringer på stedet. Byen fungerede som hovedtingsted for hele Sjælland og kunne sammenlignes med, hvad Viborg var for Nørrejylland og Urnehoved for Sønderjylland. I sidste halvdel af 1000-tallet regnedes Ringsted som den anseeligste by på Sjælland. Der blev i 1080 opført en stenkirke i Ringsted, bygget efter idé af roskildebiskoppen Sven Nordmand, og 50 år senere blev et stort benediktinerkloster grundlagt.

I 1131 blev kongesønnen Knud Lavard myrdet i en skov nær landsbyen Haraldsted,og hans søn Valdemar den Store påbegyndte efterfølgende den romanske bykirke Sct. Bendts kirke som en hyldest til faderen, og den stod færdig ca. 40 år senere. Knud Lavard fik nu helgenstatus og begravedes i kirken foran hovedalteret. Sct. Bendts Kirke var fra da af en kongelig begravelseskirke, og pga. Knuds helgenkåring varede det ikke længe, før Ringsted blev en valfartsby for pilgrimme, der bragte gaver og velstand til byen. Valdemars søn Knud 6. kronedes som konge i kirken i 1170.

Fra da af og gennem det meste af Middelalderen var Ringsted den ubetinget vigtigste by på Sjælland, idet der nu afholdtes landsting på stedet. På dette Sjællandsfar Landsting kunne alle frie mænd få afgjort stridsmål, der ikke kunne afgøres i deres eget lokalområde. Man hyldede også regenter på landstinget, bl.a. Margrete 1. og senere Christian 4., og adskillige kongelige blev begravet i klosterkirken og ligger der fortsat. Af bemærkelsesværdige begivenheder på landstinget kan nævnes Christoffer 2.s landflygtighedsforlig med Johan den Milde i 1329, og Valdemar Atterdags befaling om national anvendelse af skatteindtægter i 1349. Ringsted fik købstadsrettigheder i 1441. I 1500-tallet blev byen ramt af flere voldsomme brande, henholdsvis i 1534 samt 1551, og Christian 3. beordrede derfor, at områdets abbeder skulle bistå befolkningen med tømmer fra klosterets skove på egnen for at bygge byen op igen. Fra 1584 blev Sjællandsfar Landsting flyttet væk fra sit oprindelige sted og afholdtes nu i kirken.

Der eksisterede i 1500-tallet en Sankt Hans Kirke i købstaden, som dog, efter at sognefolket (i et kongeligt brev) var blevet henvist til klosterkirken i 1571, blev revet ned, og dens inventar flyttet til Sankt Bendts Kirke. Der fandtes ligeledes et Sankt Jørgens Hospital for spedalske på dette tidspunkt, men efterhånden gik dette sted i forfald, og man klagede derfor til Ringsted Klosters befalingsmand, som fik det udbedret i slutningen af det 16. århundrede. Frem til sin opløsning i 1631 kunne det huse 4 fattige sygdomsramte kvinder. Generelt var 1600- og 1700-tallet en hård tid for Ringsted. Svenskekrigene hærgede byen, og de fremmede soldater plyndrede området og stjal klosterbibliotekets uvurderlige samling på 30.000 bøger og islandske håndskrifter. I 1693 hærgede en storbrand byens fattige kvarterer, og i 1747 brændte en meget stor del af den øvrige by. Ringsted havde i 1769 kun 703 indbyggere, og det gik tilbage for den midtsjællandske købstad.

1800-1900

I 1808 opførte man en kongelig postgård, Postgården der fungerede under Christian 8.. Senere blev den til hotel og indeholdt indtil 2011 en Nordea-filial. Ringsted Mølle stammer fra 1804 og ligger nu i forbindelse med Ringsted Museum, som er den ene del af Historiens Hus. Den anden del, Ringsted Arkiv, ligger i Skolegade 9. Lystanlægget ved Dagmarsgade blev anlagt i 1898 og parkens første træer foræredes af godsejerne fra de nærliggende herregårde. Man skænkede parken en pavillon i 1907, der siden har fungeret som kulturelt samlingssted på Ringsted-egnen med udstillinger, møder, dyrskuer m.m.

I lighed med en del andre danske byer betød jernbanens fremkomst, at Ringsted gik bedre tider i møde. I 1856 førte man jernbanen til købstaden, og der kom i 1900-tallet jernbaneforbindelser til andre sjællandske byer. Fra 1917 til 1963 var der forbindelse til Køge (Køge-Ringsted Banen), mens Næstved-Ringsted åbnede i 1924 og forlængedes til Frederikssund via Hvalsø året efter. Strækningen Ringsted-Hvalsø-Frederikssund eksisterede kun til 1936 og blev med sine elleve leveår Danmarks kortest eksisterende jernbaneforbindelse. (Se Sjællandske midtbane).

Moderne

Før Kommunalreformen (2007) var Ringsted Kommune arealmæssigt Sjællands største med et totalt areal på 29.359 ha, men da kommunen ikke blev lagt sammen med andre i forbindelse med reformen, fremstår den nu som én af de mindre.

Ringsted har i begyndelsen af 2000-tallet haft en øget økonomisk vækst, grundet sine trafikale adgangsforhold til København. Der er planer om at udvide jernbaneforbindelsen til Hovedstaden; det er endnu uafklaret, om det bliver med et tredje spor langs den eksisterende linjeføring, eller om der skal anlægges en ny linje, der i store træk følger motorvejen via Køge.

Fra Ringsted er der flere busforbindelser mod andre sjællandske byer, bl.a. til Holbæk og Haslev.


Kultur

Sct. Bendts Kirke er nok byens mest kendte attraktion. Kirken er bygget i 1170 og flere danske konger ligger begravet her.

Derudover findes Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv, der er lokalarkiv, samt Ringsted Radiomuseum, der er drevet af Radiohistorisk Forening Ringsted og viser historiske radioer.

Borgmestre efter 1968

Poul Thisted Knudsen

Gunnar Møller-Rasmussen

Tove Frederiksen

Ole Mølgaard

Rasmus Kristensen

Benny Christensen

Niels Ulrich Hermansen

Henrik Hvidesten

Kendte bysbørn

Knud Lavard (død her 1131)

Valdemar den Store (Begravet i Sct. Bendts Kirke)

Valdemar Sejr (Begravet i Sct. Bendts Kirke)

Dronning Dagmar (Begravet i Sct. Bendts Kirke)

Sophus Schandorph (1836-1901), forfatter

Vilhelm Andersen (1864-1953), litteraturforsker

Ebbe Traberg (1932-1996), forfatter

Maria Helleberg (f 1956), forfatter

Thomas Ebert (f 1973), Dansk Roer og Ol Guld vinder

Viggo Mortensen, skuespiller

Michael Poulsen, Musiker og sanger i rockgruppen Volbeat

Kilde

Wikipedia - Ringsted