Korsevad

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Huset Korsevad der nu er børnehave under navnet Kastaniehaven

Huset Korsevad lå på Vestervej 27, og startede sin tilværelse omkring 1815 som bolig for forvalteren over godset Ringsted Kloster. Ringsted kommune købte klostret i 1917, og kort tid efter blev forvalterboligen solgt til læge Bodil Bloch.

Bloch havde studeret åndsvagebehandling, som det hed dengang, i Tyskland, Finland og Amerika, og indrettede i 1920 boligen til åndssvagehjem – et hjem for mentalt handicappede børn og unge piger. Hjemmet var andet og mere end en institution til opbevaring af børn, der ikke kunne klare sig i samfundet. Blochs observationer i Amerika havde inspireret hende til at undervise børnene med den hensigt, at de bedre kunne klare praktiske opgaver, og ikke mindst med kærlighed og omsorg.

Den 23. januar 1926 fik Korsevad statsanerkendelse med bemyndigelse til at indlægge alumner. Hjemmet kunne nu få et statsligt bidrag på lige fod med Den Sjællandske Åndssvageanstalt. <ref>Skrivelse fra bestyrelsen for Den Sjællandske Åndssvageanstalt</ref>.

Undervisningen byggede på praktisk arbejde i hus og have. Det var først i 1959 ved loven om undervisning af åndssvage, at Korsevad indrettede et klasseværelse og ansatte en lærer. <ref>Lokalbladet 5.9.1990</ref>. I 1962 var Korsevad én af 32 skoler, der fik bevilget penge til opførelse af skoler. Denne åbnede i 1965. <ref>Lokalbladet 5.9.1990</ref>.

Efter en omskiftelig tilværelse blev bygningerne i 1980 amtskommunalt elevhjem for psykisk handicappede og man skiftede navn til Ådalskolen. I 1998 tog kommunen beslutning om at flytte Ådalskolen til Eriksvej 4, og i dens sted åbnede børnehuset kastaniehaven.

Kilder

<references/>