Bodil Bloch

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Bodil Bloch f. Hjoth (født 11.09.1873 i Langtved i Skrave Sogn - døbt: 05.10.1893 i Skrave Kirke - død: 19.06.1968 i Fiskholm, Arrild Sogn)

Læge og opretter af åndssvagehjemmet Korsevad

Datter af gårdejer Niels Hjorth og hustru Kirstine Margrethe f. Jensen-Wind

Gift den 07.05.1920 med arkitekt Johannes Immanuel Bloch (født den 12.12.1879 i Hammer - død den 04.04.1942 i Ringsted - begravet i Ringsted). Gravstedet er nedlagt.

Bodil Bloch begyndte som seksårig med at passe kreaturerne på barndomshjemmets gård.

Efter sin konfirmation blev hun tjenestepige på gårde i omegnen og tilbragte semestre på Askov Højskole.

I 1897 blev student fra Frederiksberg Latin- og Realskole. Dette gav hende adgang til Københavns Universitet, hvor hun i 1904 blev medicinsk kandidat.

Herefter fik hun hurtigt kandidatplads på Frederiks Hospital. Hun fattede interesse for åndssvageforsorgen, efter at hun i 1904 havde været på turnus på Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejning ved Vejle.

Hun blev reservelæge i 1908 og rejste de følgende år en del i Tyskland, Finland og Amerika for at studere behandling af åndssvage og blev navnlig betaget af de store anstalter i USA.

Hun indførte som den første i Danmark intelligensprøver og flere gange blev hun konsulteret i kriminalsager.

Mens hun boede ved Vejle, var hun i fire år formand for den lokale kreds af Dansk Kvindesamfund.

Da den nyåbnede Vodskov Åndssvageanstalt i 1916 havde en stilling som lægelig forstander, søgte og fik hun den og blev dermed Danmarks første kvindelige overlæge.

Hun adopterede samme år en nyfødt pige (Gudrun), men da hun i 1920 som 46-årig giftede sig, måtte hun forlade sin stilling, fordi bestyrelsen for anstalten ikke ville have en gift kvindelig chef.

Efter giftermålet flyttede hun og manden til Ringsted, hvor de i 1922 købte Korsevad, en tidligere godsforvalterbolig til Ringsted Kloster.

Her åbnede hun en lægepraksis i byen og fortsatte hermed til 1950, men hendes største indsats kom til at ligge på Korsevad, hvor hun i samarbejde med sin mand indrettede et hjem for åndssvage kvinder og børn. Behandlingen hun brugte var i høj grad var inspireret af, hvad hun havde set i USA.

Hun fik stor succes og indflydelse på mange andre institutioner i landet. Som noget nyt optog Bodil Bloch også børn fra private hjem, og hun blev meget påskønnet for sin indsats af talrige forældre og børn.

Institutionen Korsevad 1926 fik statsanerkendelse af Socialministeriet.

De indlagte patienter beskæftigedes med havearbejde i den store park, der hørte til ejendommen, som lå meget attraktivt ved Ringsted Å

Hun blev hurtigt efter tilflytningen formand for den sønderjyske forening for Ringsted og omegn og forlod først denne post i 1936.

Ved sin 70-års fødselsdag i 1943 var hun genstand for hyldest fra alle sider og blev samme år indvalgt i byrådet i Ringsted for partiet Venstre.

Hun overdrog sit Korsevad til Statens Åndssvageforsorg i 1950. Korsevad blev kommunal børnehave, og institutionen for de evnesvage flyttede til Ådalsskolen kort derfra.

Sine sidste år tilbragte hun hos datteren Gudrun i Fiskbæk ved Toftlund i Sønderjylland.

Hun blev begravet på Ringsted Kirkegård den 22.06.1968 ved siden af sin mand. (Gravstedet er nedlagt i 1998)

Kilde

Kirkebog for Skrave Sogn (født)

Kirkebog for Arrild Sogn (død)

Kirkebog for Ringsted Sogn (død)

Dansk Kvindebiografisk Leksikon