H. K. Hækkerup

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Portræt af Hans Kristen Hækkerup

Hans Kristen Hækkerup (født: Hansen) (født 24.12.1876 i Hækkerup i Tybjerg sogn - døbt i Tybjerg Kirke 25.03.1877 - død 23.11.1929 på Ringsted Sygehus)

Søn af husmand Hans Hansen og hustru Ane Marie f. Christensdatter.

Gift med Petra Johanne født Jensen Sanddahl (død 1954)

Han glemte aldrig at han kom fra et husmandshjem og hans arbejde drejede sig først og fremmest om at bedre kårene for landarbejderne og husmændene, og i mange hjem følte man sig knyttet til denne mand. Han kunne tale sig op, så han blev helt fanatisk og fik et sammenbidt drag over munden, men han blev aldrig personlig og efter kampen kunne man mødes igen og overalt blev han mødt med anerkendelse og respekt.

Hans Kristen Hækkerup boede på Torvet 10 og her er sønnerne Hans i 1907 og Per i 1915 født, senere flyttede familien til Bøllingsvej 4 i ”Den røde borg”, som den blev kaldt i folkemunde, Per fortalte senere at han blev moppet i skolen fordi hans far var ”sjosjaldemokrat”. Faderen slog hver dag ”Socialdemokraten” op på plankeværket ved villaen.

Hans Kristen Hækkerup døde den 23.11.1929, og kisten føres fra Ringsted Sygehus ad Bøllingsvej og Sct. Knudsgade til Tingstenene på Torvet, hvor bla. finansminister Bramsnæs holdt en kort tale, derefter følges båren gennem Nørregade ud til byens port, og her føres fanerne ud ad vejen, så de dannede spalier og følget blottede hovederne, medens bilerne trillede mod Købehavn.

Hustruen sælger efter hans død huset i Ringsted og flytter til København

Fra 1920 til 1929 repræsenterede Hækkerup Ringstedkredsen som socialdemokratisk folketingsmand.

Efter Borgmester Gravers Graversen død i 1927 valgtes han som borgmester i Ringsted, et job som han kun nåede at varetage i 2 år da han i 1929 alt for tidligt dør kun 53 år gammel.

Siden grundloven i 1849 har Hækkerup familien været repræsenteret i Folketinget. I alt 11 familiemedlemmer har haft deres gang på Christiansborg.

Hækkerupsvej er opkaldt efter H.K. Hækkerup.

2 af hans sønner blev også politikere, nemlig Hans Hækkerup og Per Hækkerup.

Mindesten for H. K. Hækkerup

Hans Kristen Hækkerups mindesten på Hækkerupsvej

Den 19.10.1930 afslørede Socialdemokratiets Ringstedkreds en mindesten, der hvor gårdspladsen til Ringsted Kloster som var der indtil omkring 1920, nu Hækkerupsvej.

At stenen er placeret netop der, er for at markere at Hækkerup var en varm fortaler for opførelsen af plejehjemmet på Hækkerupsvej. (I dag er det Børn og ungeforvaltning under Ringsted kommune).

Afsløringen fandt sted i strålende vejr og der var mødt et par tusinde mennesker op, først talte kredsorganisationernes formand Christiansen, han sagde bla. at stenen skal minde de kommende slægter om hvad en mand med flid og energi kan udrette.

Herefter holdt statsminister Stauning afsløringstalen. Redaktør Nicolaisen fra Midtsjællands Socialdemokrat overdrog til sidst mindesmærket til Ringsted Kommune og bad dem værne om stenen.

Monumentet er udført af stenhugger Svenstrup og kunstneren er Hansen-Glem, Roskilde.

Ringsted Kommune ønskede at afholde udgifterne ved Hækkerups begravelse, men da han var medlem at Ligbrænderforeningen, var den allerede betalt og man besluttede derfor at betale for en gravsten. Den blev udført af billedhugger Svenstrup, Ringsted og sat på hans grav på Bispebjerg Kirkegård, hvor hans urne var nedsat.

På stenen står: Borgmester Hans Kristen Hækkerup Redaktør og Folketingsmand f. 24-12 1876 d. 23-11 1929 Rejst af Ringsted By.

Kilder

Ringstedbogen 2004, art. af Marx Reffstrup.

Ringsted Folketidende 23-11 1929 og 28-11 1929

Social Demokraten 20-10 1930, aviserne findes på Ringsted Arkiv.

Tybjerg Sogn (født)

Ringsted Sogn (død)