Niels Jørgen Nielsen-Klodskov

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
N.J. Nielsen-Klodskovs gravsten på Ringsted kirkegård

Niels Jørgen Nielsen-Klodskov (født 19.02.1866 i Gunslevmagle, Torkilstrup Sogn på Falster - døbt i Torkildstrup Kirke 22.04.1866 - død 24.11.1936 på Amtsstuegården, Ringsted)

Søn af Boelsmand Niels Hansen Madsen og hustru Johanne f. Rasmusdatter i Gundslevmagle.

I hjemmet oplevede han at der kunne leves et rigt liv, selv i et fattigt hjem og at man ved arbejde, mod og vilje kunne nå målet. Det ønskede han at give videre til andre og gennem lærdom løfte dem til bedre kår.

Han tjente først på forskellige gårde og gik så i gartnerlære i Nykøbing Falster og arbejdede senere rundt omkring på de Lollandske herregårde som gartner.

Han har været på både Rødkilde og Askov Højskoler og i 1899-1901 gennemfører han Statens lærerkursus.

Allerede i 1899 sendte han sin ide om en husmandsskole til De Samvirkende Sjællandske Landboforeninger og med støtte fra Ole Hansen (landbrugsminister) blev der i 1901 nedsat en husmandskommision.

Dette resulterede i 2 skoler, en i Jylland og en på Sjælland, som blev placeret i Ringsted, pga. byens centrale beliggenhed og fordi Klodskov, engang han lå og hvilede i grøftekanten her, så skolen i et syn.

Ringsted By skænkede 16 ha. jord, der skulle dog betales en årlig arvefæsteafgift og godsejer P. C. Howden-Rønnenkamp gav 8 ha skov.

Allerede den 18.09.1903 kunne skolen indvies, med Klodskov som forstander.

Hans ide var at skolen skulle være et sted hvor drenge og piger kunne blive uddannet til dygtige landmænd og husmødre og lære bierhvervene at kende, og hvordan det kan hjælpe dem økonomisk og også lære dem at finde livsværdierne.

Klodskov skabte de perfekte rammer for skolen, ved at lave anlæg og plante omkring den, han øgede også dens jordareal betydeligt. Han havde en evne til at få sine elever til at tro på de nye muligheder, så de rejste hjem og gennemførte dem.

Klodskov havde mange ideer og projekter i gang, men han var ikke god til at få økonomien til at følge med og i 1922 manglede skolen penge. Forstanderen måtte gå af og skolen blev overtaget af Andelsselskabet Kærehave Skolekreds, skabt på initiativ af gårdejer Jacob Tvedegaard, Langemosegaarden i Torped.

Klodskov fortsatte i sin pensionisttilværelse med at udvikle ideer, bla. udgav han et par hæfter om ”Vejspor og Bilbaner” og ”To forslag til nye Landsboreformer for Husmandsstanden, for at afhjælpe arbejdsløsheden både i byerne og på landet”

Klodskov var helt til det sidste optaget af sine store planer og ideer, men døde den 24.11.1937 af en hjertelidelse.

Klodskov giftede sig ret sent i livet med Bertheline Margrete Vestergaard i 1908 og der var ingen børn i ægteskabet.

Begravet på Ringsted Kirkegård den 30.11.1936.

Mindesten

Mindesten for Niels Jørgen Nielsen-Klodskov

Der er rejst en mindesten for Klodskov ved skolen på Køgevej.

Stenen blev rejst på initiativ af venner og gamle elever den 31.10.1937.

Relieffet er udført af billedhugger Carla Christiansen og teksten hugget af stenhugger Svenstrup, Ringsted.

Stenen skal minde os om at hvor der er vilje, er der også en vej og at livet først bliver rigt, når vi lever det for andre.

Indskriften på stenen lyder:


N. J. Nielsen
-Klodskov
Grundlagde i Kærehave
den første Husmandsskole
Forstander 1902-1922
Den der bidrager
til andres lykke
øger sin egen

Kilder

Ringsted Folketidende 24-11 1936 og 1-11 1937, aviserne findes på Ringsted Arkiv.

Kirkebog for Torkildstrup Sogn

Kirkebog for Ringsted Sogn | |