Kildemarken

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Marketingsstenen ved indkørslen Kildemarken

I 1960-erne blev behovet for flere og nyere boliger større i hele Danmark, folk havde flere penge til rådighed og ikke mindst en drøm om eget hus. Mange flyttede ud af København, først til Roskilde området og senere længere ud bla. til Ringsted.

Mod vest var Ringsted begrænset af åen og det særlige landskab der omkring, så valget faldt på en udvidelse mod øst, der var jorden klosterjord, ejet af Ringsted sogn og det var muligt at opkøbe den.

I december 1979 vedtog Ringsted Byråd en anlægsbevilling på 7.560.000,- kroner til byggemodning af Kildemarken.

Januar 1980 vedtog byrådet en lokalplan for Kildebogårdens jorder og gårdens udlænger blev revet ned.

Den 16.04.1982 blev det første spadestik taget til 1. etape, 293 lejligheder opført af Ringsted Almennyttige Boligselskab, de stod indflytningsklar allerede i 1983.

I 1983 blev stuehuset til Kildebogården revet ned, det eneste der er tilbage nu, er den lille sø i det grønne område, det var engang gårdens mergelgrav.

I 1990 var hele Kildemarken fuldt udbygget.

Kilder

Grundejerforeningen Kildemarken 1987-2012, 25 års Jubilæumsskrift, som findes på Ringsted Arkiv. |