Kærup

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Potstkort med foto af Kærup Gods

Lidt nord for Ringsted, i Benløse Sogn, ligger herregården Kærup på Kærup Allé 3. I middelalderen lå den noget sydligere og ejedes da af væbner Bo Jensen. Den har skiftet ejer mange gange, og hørte i et par perioder under Ringsted Kloster. I den sidste periode blev bygningerne nedrevet.

Den nuværende hovedbygning er opført omkring 1800 af Peter Johansen Neergaard. Gården var i slægten Grüners eje fra 1827 til 1913. Hovedbygningen er opført 1841-42 af arkitekt J.H. Koch.

I 1915 blev en del af jorden solgt fra, bl.a. til Kærhave Husmandsskole. Ejeren var herefter sagfører Niels Svendsen. Fra 1926 har gården været i slægten Boisen Thøgersens besiddelse. I 1986 blev Kærup købt af Ringsted-firmaet PBI Holding A/S, som iværksatte en omfattende restaurering af hovedbygningen og brugte denne til erhverv.