J.V. Christensen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ringsted Kirkegård, J.V. Christensens gravsten

Jørgen Valdemar Christensen (født 10.01.1876 i Vollerup i Gimlinge Sogn - død 20.09.1934 på Kommunehospitalet i København)

Journalist, historisk forfatter og politiker (V). Søn af gårdejer Lars Christensen og hustru Ane Kirstine. Gift med Johanne Christensen.

J.V. Christensen tog præliminæreksamen i Slagelse 1893 og blev med det samme medarbejder ved Sorø Amtstidende hvor han i årene 1895-1902 var redaktionssekretær. I 1902 tog han på en studierejse til Tyskland og England og sendte en artikel om de store importhavne i disse lande. Fra 1902 til 1903 var han ansat ved Ritzaus Bureau.

Herefter overtog han redaktionen af Ringsted Folketidende, og fra redaktørstolen i Ringsted blev han en af venstrepressens kendte skikkelser. Med sin deltagelse i kommunalpolitik, hvor han fra 1929 var han medlem af byrådet, og sin stærke interesse for lokalhistorie tegnede han en stærk profil af sin landsdel. I 1924 kom han ind som tingvalgt medlem af Landstinget. Han beskæftigede sig her især med biblioteks-, arkiv-, museums- og forfatterspørgsmål.

Som forfatter var J.V.Christensen meget produktiv. Han skrev en række jubilæumsskrifter til virksomheder i Ringsted. Han skrev "Dansk Provinspresses Historie" i jubilæumsværket "Dansk Provinspresse, i 1925 og "Venstres Historie i korteste Træk" i 1922. Han en stor del af sine velformede bladartikler, der især handler om egnens kultur- og personalhistorie, udkomme i bogform, bl.a. 8 bind med titlen "Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie" som udkom i årene 1907 til 1931.

Også bogen om politikeren Ole Hansen (landbrugsminister) "Den første Bonde i Kongens Raad" fra 1929 skal nævnes.

J.V. Christensen var medlem af lokalhistoriske forening i årene 1912-1932


Mindesten for Jørgen Valdemar Christensen

Mindestenen for J.V. Christensen

J. V. Christensens venner rejser den 08.07.1936 en mindesten i Kirkelunden i Ringsted.

Stenen er fundet af forpagter Krarup på godset Eskildstrup i Sneslev sogn, Falck transporterede den under byens og avisernes store bevågenhed og med meget besvær fra Sneslev og op ad bakken til det sted, nær det Bügelske gravkapel, hvor den blev rejst.

Der på stedet gik stenhugger Svenstrup i gang med at indhugge teksten og Professor Utzon Frank fra København udførte relieffet.

Mange klagede over at relieffet ikke lignede, men J.V. Christensens enke fortalte at det skyldtes, at det var et ungdomsbillede der var valgt. Det var nemlig det eneste man havde i profil og at det lignede godt nok.

Ved afsløringen af stenen fortalte hans ven og kollega S.P. Qvist, Odense: ”Vi var engang sammen på en udenlandsrejse og han var den herligste og prægtigste rejsefælle man kunne ønske sig. Han kom let i kontakt med fremmede og var et ualmindeligt levende menneske, dog irriterede det mig, at når vi andre skulle til at skrive vores rejsebreve hjem, var han allerede færdig, han skrev så let og hurtigt og arbejdede altid for fuld damp”.

Kilder

Dansk Biografisk Leksikon | Ringsted Folketidende: 20-9 og 22-9 og 25-9 1934 og 10-6 og 3-7 og 9-7 1936 | |