Henrik Schouboe

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Henrik August Schouboe (16.06.1876 i Ringsted - 31.10.1949 på Frederiksberg) Kunstmaler.

Søn af boghandler Niels Theodor Schouboe (1844–1916) og hustru Vilhelmine Frederikke (født Jensen)

Da Schouboe havde gået på Teknisk skole stået i malerlære i tre år, blev han elev på kunstakademiet fra 1894-1901, hvor især Peter Ilsteds undervisning fik betydning for ham. Her blev han også konfronteret med den store kunst gennem Julius Langes forelæsninger, og med kulturhistorie som Valdemar Vedel stod for i disse år.

I 1898 debuterede Schouboe på Charlottenborg, og han udstillede her resten af livet samt enkelte gange på Kunstnernes efterårsudstilling.

Også i udlandet blev hans værker blevet vist, blandt aandet i Rom 1911, Stockholm 1919 og Brooklyn 1927.

Han foretog rejser til Italien og besøgte Paris to gange, i 1900 og igen tre år senere. Han har også været i Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, London, Sverige og Norge.

Schouboe var påvirket kunstnerisk af Kristian Zahrtmann selv om han ikke gik på hans skole. Han knyttede sig nært til andre af denne indflydelsesrige malers elever, bl.a. Oluf Hartmann og Karl Isakson.

Han dyrkede figurkompositioner og mennesker i landskaber som i et af hans kendteste billeder "April", nu i Statens museum for kunst, det forestiller en ung mand og en ung kvinde nøgne i et dansk forårslandskab. "Dryade" fra 1911 og "Narcissa" fra 1912 er billeder af unge kvinder i landskaber.

Schouboe malede også rene landskaber, bl.a. fra Bornholm i 1940erne, motiver fra Italien og interiører.

Endvidere har han udført gravsten, bl.a. over vennen Oluf Hartmann på Holmens kirkegård.

Han bestred en række hverv, bl.a. sad han i censurkomiteen og i udstillingskomiteen ved Charlottenborg, var 1925–29 formand for Malende kunstneres sammenslutning og var fra 1928 medlem af akademirådet. Han er foruden på kunstmuseet repræsenteret på de fleste provinsmuseer.

Hans bror Pablo Schouboe var også kunstmaler.

Henrik Schouboe er begravet på Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg

Kilder

Dansk Biografisk Leksikon | 27.10.2013 Kulturarv Wilbachs Kuntleksikon | 27.10.2013