Gyrstinge Sø

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Langesø på Midtsjælland i tunneldalen mellem Køge og Åmosen 8 km NV for Ringsted.

Københavns Vandforsyning erhvervede søen i 1969 og anlagde 1971-74 en dæmning i østenden, hvor Ringsted Å løber ud via en sluse. Søen har rørforbindelse til Haraldsted sø. Udnyttelse og vejrforhold giver store vandstandssvingninger, og arealet i den normalt cirka 2,5 kvadratkilometer store sø kan svinde til 2 kvadratkilometer.

Søens midterste del er et regelmæssigt 6-8 m dybt trug; den øst- og vestlige del er cirka 2-4 m dyb og har ujævn bund.

Skråningerne ned til søen er lave og halvt skovklædte. Fiskebestanden er artsrig og siden 1971 kun udnyttet af lystfiskere. I 1973 blev den sjældne vandremusling fundet for første gang i Gyrstinge Sø.

Ringsted Å er afløb for søen i den sydøstlige ende. I samme ende findes et tørveområde, som er tørlagt, hvor den tidligere ø Allindemagle Ø ligger.