Edward Carstensen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Edward Carstensens gravsten på Den Bügelske Gravplads

Edward James Arnold Carstensen (07.09.1815 i Malta - 05.09.1898 i København). Jurist, kaptajn, kammerherre og guvernør. Søn af generalkonsul Johan Arnold Hieronymus Carstensen, senere konferensråd.

Student i 1833 og cand. jur. i 1841. I årene medens han studerede tjente han i Kongens livkorps hvor han blev premierløjtnant. Han fik sin afsked i 1842 hvor han havde opnået rang af kaptajn.

I januar 1842 rejste han til Guldkysten i Afrika, hvor han i maj ankom til det danske hovedfort Christiansborg. Han var kun var udnævnt til anden assistent, men da forgængere rejste hjem efter 3 måneder, avancerede han til første assistent, og kun 3 måneder senere blev han fungerende guvernør, idet forgængeren døde. Under et ophold i København blevhan den 30.07.1844 udnævnt til virkelig guvernør. I august rejste han tilbage til Guldkysten hvor han arriverede i oktober måned. I april 1847 måtte han rejse tilbage til Danmark da han ikke kunne tåle klimaet i landet.

Omkring julen 1849 rejste han endnu en gang til Guldkysten, denne gang for at lede overleveringen af de danske besiddelser til England. Da dette var afsluttet forlod han april 1850 Guldkysten. I oktober 1850 blev han afskediget som guvernør, men fik dog tilladelse til fortsat at føre guvernørtitlen og bære guvernøruniformen ligesom han fik rang af oberstløjtnant og 2000 rigsdaler årligt i ventepenge.

I marts 1853 blev han udnævnt til amtsforvalter i Ringsted, et embede han beklædte til 1867 da han tog sin afsked. Samtidig hermed udnævnes han til kammerherre. Derefter bosatte han sig i København hvor han døde i 1898.

Han var bror til Georg Carstensen, grundlægger af Tivoli i København.

Kilder

Gyldendals Biografiske Leksikon | 16.06.2013