Caspar Peter Bügel

Fra Wiki - Ringstedhistorie
Skift til: Navigation, Søgning
Gravhøjen på Den Bügelske Gravplads ved Sct. Bendts Kirke
Bügels gravplade i gravhøjen

Caspar Peter Bügel (04.03.1759 i Hamburg, Tyskland - 01.09.1817 i København). Grosserer og godsejer. Søn af en snedker.

Bügel blev oplært i engroshandelen, både i Hamburg og København. I 1783 fik borgerskab som grosserer i København. Han ejede da allerede anparter i skibe og blev i årenes løb storreder.

I 1798 udsendte seks skibe til Middelhavet og enkelte skibe til Ostindien, Vestindien, Sydamerika og Østersøen. Det var navnlig ved den ostindiske og vestindiske handel at Bügel tjente sin mange penge.

Sin første forretning havde han på Amagertorv, så bag Børsen og derefter i Nybrogade. I midten af 1790'erne købte han en ejendom samtidig med at han erhvervede lystejendommen "Bonne Esperance" i Charlottenlund.

Den 11.11.1809 købte han Ringsted Kloster af Jørgen Qvistgaard som han betalte med 330.000 rigsdaler.

Han købte Ringsted Kloster som en investering, hans ældste søn , som skulle ovetage forretningerne, var lige så god til at bruge pengene som faderen var til at tjene dem, derfor oprettede han den 09.03.1815 et fideikommis på klosteret. På den måde kunne han sikre sin formue til slægtens bedste.

Skønt han ikke opholdt sig så meget på Ringsted kloster, var han glad for det og ønskede at indrette en gravplads for slægten. Den 16.04.1818 fik familien lov til at opføre gravkapellet, det blev opført i årene 1818-19, samtidig med at man tilplantede store dele af den egentlige Klosterhave, ud mod Sorølandevejen Det gjorde han på sydsiden af kirken, den plads hvor Ringsted Klosters Ladegård, lå indtil branden i 1806.

I 1813 trak han sig tilbage fra sit arbejde.

Da han døde i 1817 blev hans kiste hensat i gravhvælvingen i Nicolai Kirke (andre kilder: Sankt Petri Kirke) i København indtil gravpladsen i Ringsted stod færdig. Den 01.09.1820 overført til gravhøjen i Ringsted.

Kilder

Gyldendals Biografiske Leksikon | 16.06.2013

Ringsted kloster og det Bügelske fideikommis af J. V. Christensen 1916