C. Th. Zahle

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Portræt af C. Th. Zahle

Carl Theodor Zahle (19.01.1866 i Roskilde – døbt 20-05-1866 i Roskilde Domkirke - død 03.02.1946 i Gentofte) var en dansk konseilspræsident fra 28. oktober 1909 til 5. juli 1910 og igen fra 21. juni 1913 til 30. marts 1920. Fra 21. april 1918 tituleredes regeringschefen i Danmark statsminister. Han var medstifter af Det Radikale Venstre i 1905.

Tiden inden Folketinget

C. Th. Zahle var født i Roskilde som søn af skomagermester Christian Lauritz Gottlieb Zahle og Karen Emilie f. Dreyer. Allerede i gymnasiet var han politisk interesseret og følte sig som overbevist demokrat i opposition til den siddende Estrup-regering. Han blev cand.jur. i 1890, arbejdede en tid ved dagspressen, bl.a. et år som redaktør af Aarhus Amtstidende 1890-91 og ved Politiken, og i 1894 blev han overretssagfører.

Han blev gift i 1897 med stenograf i Rigsdagen Mathilde Henriette Trier.

Politisk karriere

I 1895 opstillede han ved folketingsvalget i Ringstedkredsen, blev valgt og siden genvalgt indtil 1928. Fra 1928 til 1939 var han medlem af Landstinget. Han var med til at stifte Venstrereformpartiet og blev i 1901 medlem af Finansudvalget.

Efter uenighed med konseilspræsident J.C. Christensen om forsvarsbevillingerne var Zahle med til i 1905 at stifte Det Radikale Venstre og blev partiets første formand. Allerede i 1909 kunne han danne en mindretalsregering, men måtte efter et valg gå af året efter. Han blev i 1911 borgmester og herredsfoged i Stege.

I 1913 dannede han på baggrund af et radikalt-socialdemokratisk folketingsflertal igen en radikal regering, og denne regering kom til at sidde helt til 1920, dvs. under hele 1. verdenskrig. Ved krigens udbrud blev det regeringens hovedopgave at sikre Danmarks neutralitet, og det lykkedes ikke mindst takket være udenrigsministeren Erik Scavenius. På trods af neutraliteten medførte krigen af hensyn til forsyningssikkerheden et behov for store, regulerende indgreb i samfundet, og herfor sørgede indenrigsminister Ove Rode.

Ved krigens slutning var der i den politiske opposition opsamlet en stor portion vrede mod regeringen: den havde været for tyskvenlig under krigen, og erhvervslivet så sin fortjeneste beskåret på grund af reguleringerne. Hertil kom spørgsmålet om Sønderjylland og især om Flensborg. Oppositionen ville have Flensborg til Danmark uanset resultatet af afstemningen, og Zahle nægtede at udskrive valg på spørgsmålet. Herefter afskedigede kong Christian 10. ministeriet. Det udløste Påskekrisen i 1920, idet De Radikale og Socialdemokratiet betragtede afskedigelsen som grundlovsstridig.

Zahle blev ikke statsminister igen, men justitsminister fra 1929 til 1935 i Stauning-Munch regeringen. Denne portefølje havde han i øvrigt også haft i sine egne regeringer, og han havde hele tiden arbejdet for en forbedret, human retspleje. Fra 1936 til 1939 var han formand for Landstinget. Zahle var samarbejdets mand, men var også stærkt præget af Viggo Hørups ideer, og der var en arv helt tilbage fra Bondevennernes tid, som gjorde sig gældende i hans helhjertede indsats for husmændenes sag.

Under hans tid som Folketingsmand blev dødsstraffen afskaffet, kvinder og tyende fik valgret, De Vestindiske øer blev solgt, og han igangsatte udstykningen af husmandsbrugene samt lavede en nyordning af sundhedsvæsenet.

Carl Theodor Zahle har ikke noget gravsted, hans aske er spredt i Øresund


Mindesten for C. Th. Zahle

Mindesten for Carl Theodor Zahle

Den 14.11.1954 rejste meningsfæller og venner en mindesten for ham, den blev afsløret i overværelse af mange landspolitikere og blev også transmiteret i Statsradiofonien, dog forskudt, så den ikke forstyrede eftermiddagsgudstjenesten.

Stenen står på hjørnet af Sct. Bendtsgade og Zahlesvej her i Ringsted, Den er udført af Adam Fischer *1888 †1958 i rødlig granit. Bronzeskibet med den gæve rorgænger på toppen, symbolisere den kamp Zahle havde med at styre Danmark gennem ”uvejret” i Europa.

Først Albertis fald i 1908, udfordringerne under 1. verdenskrig, Island som selvstændig stat, spørgsmålet om grænsen og Sønderjylland, førte til Zahles afskedigelse under Påskekrisen i 1920. Herefter han blev justitsminister fra 1929-1935 og sluttede sin karriere som Landstingets formand fra 1936-1939.

Kilder

Kirkebog for Roskilde Domsogn

Venstre Folkeblad 4-2 1946

Jacob H. Zeuthen, Lokalbladet 1988, aviserne findes på Ringsted Arkiv

Litteratur

Jens Michaelsen, Den unge C. Th. Zahle 1866-1901, Odense Universitetsforlag, 1979

Eksterne Links

Wikipedia