Anlægspavillonen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Anlægspavillonen

Allerede i 1901 begyndte man tilsyneladende at tale om opførelsen af en pavillon i Lystanlægget, da man i protokollen kan se et område omtalt som "pavillonpladsen". Det tyder på, at man fra begyndelsen har haft en pavillon i tankerne. I 1904 begyndte man at planlægge opførelsen af en pavillon, som stod endeligt færdig i 1907.

Arkitekterne

Da de første planer for opførelsen lå færdige i 1904, blev der sendt en ansøgning til kommunen om økonomisk støtte. Derefter udskrev man en konkurrence om tegninger til en pavillon, og der udsattes tre præmier på henholdsvis 250 kr., 150 kr. og 100 kr. i alt den svimlende sum af 500 kr.

Der blev anmeldt to tegninger, som bestyrelsen ikke fandt anvendelige. Bestyrelsen anmodede derfor byrådet om at lade 400 kr. (de 100 kr. var brugt til den bedste af de indsendte tegninger) af den udsatte præmiesum anvende til udarbejdelse af en ny tegning.

Arkitekt Christensen lavede til sidst en tegning som blev antaget. Et projekt til 23.000 kr. som, efter et borgermøde der gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte, påbegyndte i efteråret 1906. Den 29. maj 1907 holdte man indvielsesfest i anlægspavillonen.

Brug af pavillonen

I årene efter etableringen blev Lystanlægget og pavillonen brugt af mange og vidt forskellige foreninger og institutioner, bl.a. idrætsforeninger, skoler, kaninavlerforeningen, afholdsforeningen, handels- og kontorfunktionærerne.

Direktør Axel Illum havde tanker om at etablere friluftsteater i anlægget, men af protokollen kan man se, at disse planer blev opgivet d.10. maj 1914. Dog blev der nogle år senere tilbygget en musiktribune. I forbindelse med åbningen i 1917 blev der afholdt en koncert og kort efter blev Elverhøj opført som friluftsteater.

Ved et bestyrelsesmøde d. 20. marts 1922, blev det besluttet at grovpudse væggene i tårnrummet på pavillonen for at "…forhindre uartige skriverier".

I 1925 begyndte De Samvirkende Sjællandske Landboforeninger at afholde dyrskue i Lystanlægget, hvilket fik stor betydning for pavillonen og dens drift. I 1926 blev Den Midsjællandske Udstilling afholdt, og bl.a. pavillonen var med som udstillingslokale.

Pavillonen har i årenes løb været rammen om mange udstillinger og fester, ligesom mange optog og andre festlige arrangementer i Ringsted tog udgangspunkt i Lystanlægget og pavillonen.

Pavillonen under besættelsestiden

I 1939 satte den begyndende krig ude i verden sine spor på Lystanlæggets daglige liv. De første forstyrrelser kom af en ekstraordinær stor indkaldelse af værnepligtige i september som blev indkvarteret i pavillonen fra december 1939 til marts 1940.

Efter Tysklands besættelse af Danmark 9. april 1940, blev pavillonen fortsat brugt til militært mandskab - nu var det blot tyske tropper, der var rykket ind. Der var nok ikke den store glæde ved at huse de tyske soldater, dog var det et lille plaster på såret, at det gav penge i kassen.

Under krigen blev pavillonen også brugt til noget så usædvanligt som opbevaring af korn. Det var Ringsted Dampmølle, der havde lejet sig ind for at lagre statskorn.

En af de mere opsigtsvækkende begivenheder under krigen var, at pavillonen, som et af de få steder i Ringsted, blev udsat for sabotage. I 1943 opstod der en påsat brand i Anlægspavillonen, uden dog at volde de helt store skader.

Umiddelbart efter krigens afslutning fandt endnu en bemærkelsesværdig begivenhed sted i pavillonen. Den 14. april 1945 blev en stor flok tyske flygtninge indlogeret i pavillonen. De rejste igen den 4. april året efter, men selv om det kun var et kort besøg, var der sket store skader på det gamle hus. På generalforsamlingerne de kommende år blev der efterlyst erstatning for de forvoldte skader, dog uden resultat.


Pavillonen og Ringsted Bibliotek

Årene efter krigen var præget af skiftende lejere, småudvidelser og ombygninger. I perioder blev der drevet sommerrestaurant og til tider helårsrestaurant, men i slutningen af 1960erne begyndte det at blive vanskeligt at drive restaurant i pavillonen. Derfor stiftede man i 1970 A/S Ringsted Anlægspavillon med det ene formål, at drive restaurant. Tiderne var måske løbet fra en egentlig restaurant i pavillonen, i hvert fald blev det på en ekstraordinær generalforsamling 17. juli 1971 vedtaget at overdrage arealet med bygninger vederlagsfrit og uden gæld til Ringsted Kommune d. 1. oktober 1981.

Problemerne med at få restaurationen til at løbe rundt var dog stadig store, og i slutningen af 70erne begyndte byrådet drøftelser om at bygge et nyt bibliotek i Lystanlægget. På baggrund af biblioteksplanerne rettede bestyrelsen henvendelse til kulturudvalget om den fremtidige anvendelse af pavillonen. Fra kommunen blev der udtrykt interesse for at anvende pavillonen til kulturelle formål i forbindelse med placeringen af det nye bibliotek. Biblioteket blev dog først indviet d.1. november 1985.

Ved generalforsamlingen i 1977 fik bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle videre med kommunen, men under den forudsætning, at arealet ved en overdragelse til kommunen fortsat blev bevaret som rekreativt område.

Forhandlingerne endte d. 27. oktober 1977 med, at anlægget blev overdraget til kommunen, hvilket markeredes ved at nøgler og obligationer blev overrakt borgmesteren, og foreningen blev ophævet.