Ringsted Teglværk

Fra Wiki - Ringstedhistorie
Skift til: Navigation, Søgning

Der er tvivl om, hvornår teglværket i Ringsted blev startet.

Ud fra bla. folketællinger viser det sig, at det i hvert fald har eksisteret fra omkring 1880 og formodentlig til omkring 1923, men begge årstallene skal tages med forbehold.

En del af arbejderboligerne blev nedrevet i 1963, men den sidste af beboelsesejendommene blev først nedrevet i 1986 (den var beboet indtil 1968) for at give plads til 8 rækkehuse.

Da Asgårdsskolen blev bygget, blev en del af teglværkets jord eksproprieret, og man fandt under det nuværende idrætsanlæg rester af ovne og gulvfliser, som var blevet anvendt i forbindelse med opførelsen af Sct. Bendts Kirke.

Teglværket har ligget på Roskildevej 233. Avlslængerne og hovedbygningen var grundmuret.