Ringsted Museum og Arkiv - En del af Museum Vestsjælland

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Ringsted museum og vindmølle

Ringsted Museum og Arkiv – En del af Museum Vestsjælland er en selvejende institution. Per 1. januar 2013 fusionerede museerne i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted, og i den forbindelse skiftede institutionen navn fra Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv, til Ringsted Museum og Arkiv - en del af Museum Vestsjælland.

Ringsted Museum, Ringsted Arkiv samt Ringsted Vindmølle er beliggende på samme adresse, Køgevej 41, 4100 Ringsted.

Ringsted Museum fokuserer primært på nyere tid samt middelalderen i det område, der i dag er Ringsted Kommune. Inden for nyere tid, som er tiden fra cirka anden verdenskrig og frem til nu, viser museet en udstilling om hvordan Ringstedegnen har udviklet sig fra fødevarecentrum til en by med flere viden- og teknologibasserede virksomheder, med pendlende fra flere steder på Sjælland. På museet kan du også se særudstillingerne der skifter et par gange om året, men som alle tager udgangspunkt i det særegne ved Ringsted. Eller du kan deltage i foredrag, byvandringer el. lignende, der er spredt ud over hele året.

Hvert andet år står museet også for at arrangerer Ringsted Middelalderfestival , der bliver afholdt på området omkring Sct. Bendts Kirke.

I 2011 blev der bygget et nyt museumsmagasin i Ugerløse, hvor de fusionerede museer kan opbevare museumsgenstande på en forsvarlig måde. Inden genstandene placeres på magasinet bliver de frosset ned for at udrydde alle skadedyr der måtte befinde sig i de gamle ting. Tåler tingene ikke at blive frosset kan de i stedet placeres i et karantænerum i ét år. Er de uden skadedyr, flyttes de derefter ind på hovedmagasinet. Dette gentages hver gang en genstand har været udstillet eller af andre grunde har været ude af magasinet.

Ringsted Arkiv

På arkivet kan du læse dig gennem store mængder papir om personer fra det historiske Ringsted, om foreninger, sygekasser, private virksomheder og meget mere. Du kan bladre i gamle aviser og søge efter dine forfædre i folketællinger og i kirkebøger.

Arkivet rummer 150 hyldemeter originale arkivalier fra privatpersoner, foreninger, skoler og virksomheder med tilknytning til Ringsted. Dertil kommer 400 lydbånd, bla. med interviews. Desuden råder arkivet over en billedsamling med cirka 15.000 negativer, 30.000 positiver, 6.000 dias og omkring 100 smalfilm. Arkivets håndbogsbibliotek kan frit benyttes på stedet.

Mål for fremtiden

Ringsted Museum og Arkiv har en vision om at bygge bro mellem kulturen og generationerne. Museet ønsker at fortælle den nære og lokale historie, så alle får lyst til at lytte efter. Dette gøres ved at tilbyde kulturhistoriske oplevelser og viden, der løfter udsynet og øger indsigten. For at komme ud med disse budskaber er museet blevet en aktiv medspiler i kommunens og regionens kulturpolitik.

Yderligere tilbyder museet at Ringsteds skolebørn som minimum skal have mulighed for at besøge museet og arkivet fire gange i løbet af deres skoletid. Museet ønsker også at tilbyde de trofaste støtter af museet en række spændende aktiviteter, og de støtter udgivelsen af RINGSTEDbogen.

Formidling

Ringsted Museum og Arkiv benytter flere metoder til formidling af historien. Der er udstillinger, foredrag og bogudgivelser. Der er byvandringer, Ringsted Middelalderfestival og digitale formidlingen i form af Saxos rejse, der er et computerspil til børn, samt Kulturhistorier, der er et undervisningstilbud til folkeskolens mellemtrin.