Kværkeby

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Luftfoto af Kværkeby

Kværkeby er en af de gamle landsbyer som ved kommunesammenlægningen i 1970 blev en del af Ringsted storkommune. Kværkeby ligger nogle kilometer nordøst for Ringsted by. Man ser kirken, - en typisk gammel, dansk landsbykirke - omgivet af gårde og huse. Største er Rosengården grundlagt i ca. 1340.

Ved udstykningen i slutningen af 1700-tallet, blev gårdene liggende i Kværkeby, mens den tilliggende jord kom til at ligge ud til alle sider - en såkaldt stjerneudskiftning.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 havde Kværkeby ca. 1230 indbyggere.

I den nordlige del af sognet ligger en række grusbanker, der udgør en del af Køge Ås. I et sagn fortælles, hvordan de er blevet til:

"Det gik saadan til, at to koner kom op at skændes ovre i Haraldsted. Den ene fyldte et Forklæde med Jord, som hun vilde kaste i Hovedet paa den anden. Men den anden kom bag paa hende, saa hun fik ikke kastet det, Hun maatte tage Flugten og satte Kursen imod Køge. Hun løb saa godt, hun kunde men glemte engang imellem at holde for det Hul, hun havde i sit Forklæde, og af og til tabte hun en Bunke Jord. Da hun naaede Køge var Forklædet tomt, og man kan sagtens følge den Vej, hun er løbet, da der ligger en hel Række Grusbanker fra Haraldsted til Køge. Der hvor hun tog Jorden, blev der et stort Hul, der fyldtes med Vand, det har siden faaet Navnet "Haraldsted Sø"".(Magda Hansen i Kværkeby. Optegnelsen er utrykt, men den findes på Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv under signaturen 1930/5.)

Eksterne links

Kværkeby