Politikompagni 5331 A

Fra Ringsted Wiki
(Omdirigeret fra Hjemmeværnskompagni)
Spring til navigation Spring til søgning

I 1952 oprettede man den første politihjemmeværnsdeling i Ringsted, der i administrativ henseende blev underlagt bykompagniet 5301. Delingen bestod af 2-3 grupper og politiassistent Finn Kjær blev udnævnt til delingsfører.

I disse grupper havde flere været med i modstandsbevægelsen og havde også været med ved Schalburgkorpsets kapitulation på Ringsted Kaserne den 7. maj 1945. Delingsfører Finn Kjær havde selv været tilknyttet modstandsbevægelsen på Præstø-kanten, men blev i efteråret 1944 anholdt af tyskerne og overført til Frøslevlejren indtil befrielsen.

Da Finn Kjær i 1959 rejste fra politikredsen, blev enheden nedlagt, da det ikke var muligt at finde en afløser.

Den 2. maj 1979 blev der oprettet et politihjemmeværnskompagni i Ringsted. I første omgang gik man i gang med at opstille en deling, som indtil videre blev administreret af stabskompagniet 5300, hvorimod det uddannelsesmæssigt blev kørt sammen med politikompagniet i Næstved. Under arbejdet med etableringen af enheden, viste hjemmeværnsdistriktet en stor interesse i sagen, og hjalp til på alle tænkelige måder.

Den 2. maj erklærede oberstløjtnant E. O. Hansen, fra hjemmeværnsdistrikt Midtsjælland, at enheden pr. dags dato var en selvstændig enhed. Man oprettede så 2 grupper, én i Haslev og én i Ringsted. Man udnævnte desuden Ole Andreasen som kompagnichef og Niels Jørgen Gottlieb som næstkommanderende.

Den 1. april 1981 blev PO 5331 A oprettet som et halvkompagni, og den 1. januar 1987 ændrede den status og blev et selvstændigt hjemmeværnskompagni. I begyndelsen foregik møderne i politiets kælderlokaler, hos medlemmer privat, i firmalokaler rundt om i Ringsted by, og senere blev de også holdt på Ringsted Brandstation. Egne lokaler fik man ikke før omkring 1983-84 hos Ringsted JernstøberiNæstvedvej. Der holdt kompagniet til, indtil man i 1989 af Ringsted Kommune fik stillet den gamle Stakhavegård til rådighed som hjemmeværnsgård.