Genforeningsstenen i Benløse

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Genforeningsstenen ved Benløse Kirke

Genforeningsstenen i Benløse blev sandsynligvis til på pastor Lind og lærer Sørensen i Benløse der sandsynligvis tog initiativ til grundlovsstenen. Sognepræst Johs. Lind stammede fra Koldingegnen og kendte til problemerne i grænselandet.

Arbejdet og tilvirkningen af stenen er lavet af Sten- og billedhugger G.V.K. Lundstrøm, Benløse Runding.

Stenen blev afsløret den 10.07.1920 af pastor Johannes Lind og i overværelse af et par hundrede mennesker. Der indledets med en gudstjeneste og på ”Genforeningspladsen” talte pastor Lind om Sønderjyllands genvundne frihed. Man plantede en Lind, den blev på det tidspunkt ofte omtalt som det ”Sønderjydske træ – frihedens træ, desuden var den et ofte anvendt bystævnetræ og man havde indrettet pladsen med en stenkreds, som et gammelt bystævne.

Efter krigen i 1864 mistede vi Sønderjylland, men efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig i årene 1914-18, foranstaltede de allierede folkeafstemninger enkelte steder i Europa og Sønderjyderne fik lov at gå til afstemning i februar 1920. Sydslesvig forblev tysk, mens Nordslesvigerne stemte sig hjem til Danmark, og denne begivenhed blev fejret over hele landet.

Den 10. juli red kong Christian 10. over grænsen ved Kongeåen, og landet var igen dansk efter 56 år under fremmed herredømme.

Der blev i årene 1920-1938 rejst 561 genforeningssten rundt om i landet, over halvdelen blev rejst i 1920. Genforeningen er således den begivenhed i Danmarkshistorien der er rejst flest mindesmærker over.

Kilde

Jacob Zeuthens art. i Lokalbladet.

Johs. Vejlagers art. i Sorø Amts årbog 1934, kilderne findes på Ringsted Arkiv.