Flodemålspæl ved Have Mølle

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Foldmålspælen på Havemøllevej

På pælen er øverst angivet det højeste tilladte punkt hvortil vandet normalt måtte opstemmes i mølledammen og nederst det punkt der skulle overholdes i vandfattige perioder. Afstanden mellem stregerne er 40 centimeter.

Møllen måtte i de vandfattige perioder, kun male 2 tønder brødkorn, foruden gryn og malt. Ved normal vandstand, kunne der males 6 tønder brødkorn, gryn og malt om dagen. Det havde stor betydning at målene overholdtes, da der ellers ikke var vand nok til, at de andre møller langs åen kunne fungerer.

Pælen er fra 1790 og ifølge forordningen af samme år var det Amtmanden der skulle føre kontrol med at målet blev overholdt.

Åen var ved Have Mølle delt i to løb, hvor det ene ledte vandet til møllen og i det andet ledte overskudsvandet under goldbroen, så det kunne løbe videre, goldbroen er den bro, der i dag fører vejen over åen, ved Ringsted VandværkHavemøllevej.

Da mølledammen blev sløjfet havnede flodemålspælen i en stenbunke, hvor skrædder Larsen fandt den og fik den genopstillet.

Flodemålspælen der er 1,50 m høj af rødbrun granit, blev fredet i 1987.

Kilde

Jakob Zeuthens artikel i Lokalbladet 21-1 1987 (bladet findes på Ringsted Arkiv)