De Mahlerske Huse

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
De Mahlerske Huse i Sct. Bendtsgade

Næsten lænet op mod kirkegårdsmuren ved Sct. Bendts Kirke ligger De Mahlerske Huse med adressen Sct. Bendtsgade 5, matrikel nr. 83. Side om side ligger her et gult, bygget i 1865, og et rødt hus, bygget i 1700-tallet,, som tilsammen udgør én ejendom.

Historie

Tilnavnet De Mahlerske Huse stammer fra den sidste private ejer, murermester Lauridts H. N. Mahler, som byggede det gule hus.

Det røde hus fungerede i Ringsteds tidlige år som bomhus og accisebod. Bompenge var betaling for at passere ad landevejen - en slags indførselstold på de landbrugsprodukter bønderne bragte til byen for at sælge på torvet.

Murermester Mahler solgte i 1922 husene til Sct. Bendts Kirke på betingelse af, at han og hans kone kunne bo der gratis indtil deres død.

I 1924 blev husene givet en begrænset fredning og optaget i klasse B, og i 1984 blev forhusene fredet.

De Mahlerske Huse blev under kirkens eje udlejet til privat beboelse. I tingbogen over Ringsted Bygrunde står dog skrevet, at der i 1964 blev nedlagt forbud mod at udleje den vestlige del af husene (den røde bygning) efter lejemålet med de bosiddende lejere var endt.

Salg

I 2007 udtrykte Byrådet ønske om at købe De Mahlerske Huse af Menighedsrådet, med planer om at lade dem indgå som en del af de nye lokaler for Historiens Hus - Ringsted Museum og ArkivAmtsstuegården. Planerne gik i sig selv, ligesom planerne om at lade Historiens Hus flytte ind på Amtsstuegården.

I 2012 blev De Mahlerske Huse solgt til en privat køber.


Eksterne Link

[Tidslinje over husene]