Sneslevkorset

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

På Haslevvej, ved Lillevang i Sneslev Sogn, står et kors, det er rejst i 1931 af præsten Andreas Fibiger ved Eliaskirken i København. Da Kammerherre S. Barner døde i 1921, var der ingen arvinger til Eskildstrup Gods. Han testamentere da godset til Indre mission, som ejede det fra 1922 til 1941, hvor Bregentved Gods købte det. Præsten Andreas Fibiger var personlig ven med Kammerherren og i 1931 rejste han en mindesten, ved indkørslen til Eskildstrup Gods. Han sætter også dette kors på godsets jord ved landevejen, for at erindre om det gudelige liv på godset og for at mane den vejfarende til eftertanke. Korset er en kopi af et kors, skabt af billedhuggeren J.A. Jerichau i 1853. Korset blev støbt hos Kgl. Bronzestøber P.L. Rasmussen, det står på en granitsokkel og bliver dermed 3 m højt. På soklen står teksten: Rejst 17. Maj 1931 A.F. (Andreas Fibiger) i bronzebogstaver. Mens Krarup var forpagter på Eskildstrup, sørgede han altid for at der var pænt og rent omkring korset.

Kilder

Jacob Zeuthens art. 14-1 1987 i Lokalbladet.

Bogen om S. Barner af A. Fibiger