RingstedWiki:Ophavsret

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

RingstedWiki er et digitalt, brugerdrevet opslagsværk, hvor man frit kan skrive og redigere i artikler. Det betyder, at det er vanskeligt at redegøre for ophavsretten til de enkelte artikler. Derfor overgår retten til artikler til RingstedWiki, som skal citeres ved brug af teksterne.

Det materiale, der udgives på RingstedWiki skal være i offentlig eje eller lovligt publiceret under en af vores Creative Commons licenser, der med enkelte undtagelser tillader kopiering, bearbejdelse og videreformidling af indholdet på RingstedWiki. Når man udgiver en artikel på RingstedWiki accepterer man automatisk disse tilladelser.

Samtidig skal skribenter være opmærksomme på, at det materiale de bruger i artikler ikke overskrider en ophavsret.

Ophavsretsloven generelt

Den danske Opretshavslov omfatter alle værker, uanset om det er et litterært værk, en film- eller lydoptagelse, et computerprogram, et fotografi el.a. (§ 1), dog med undtagelse af offentlige aktstykker (§ 9).

At have ophavsret til et værk betyder, at den person eller personer "...har eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængelig for almenheden..." (§ 2). Som udgangspunkt må ingen anden end ophavsmanden derfor vise, fremføre, sælge eller på anden måde bruge værket.

For skribenter betyder det, at originale værker ikke må gengives på RingstedWiki. Ved brug af informationer eller ideer taget fra et originalt værk, skal der henvises til kilden, ligesom der skal henvises til kilden ved direkte citater (se: Kildehenvisning).

Særlige forhold omkring fotografier

Der gælder nogle særlige forhold omkring offentliggørelse af fotografier på internettet, som du også skal være opmærksom på. Generelt gælder selvfølgelig at respektere personer man evt. afbilder, men både Opretshavsloven og Persondataloven stiller også nogle juridiske krav. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i lovkravene, før du begynder at tilføje fotografier til din artikel.

Her kan kort nævnes, at:

  • hvis hovedmotivet er et menneske, som ikke er offentlig kendt, skal vedkommende godkende brugen af billedet.
  • hvis hovedmotivet er et kunstværk (skulptur, maleri el.a.) af en kunstner, som stadig lever, skal kunstneren godkende udgivelsen af billedet. Dette er med undtagelse af kunstværker, som varigt er "...anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej.", så længe det ikke bruges i erhvervsmæssig øjemed.
  • bygninger kan frit afbildes, også til kommerciel brug.

Eksterne henvisninger


Tilbage til Hjælp