Kilen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Kilen ved Ringsted Bibliotek/Anlægspavillonen

Kilen ved Ringsted Bibliotek/Anlægspavillon

Nov. 1985 indvies Ringsteds nye bibliotek på Anlægsvej og samtidig afsløredes den kileformede skulptur der står foran bygningen. Med kunstnerens egne ord: ”Skulpturen er konstrueret over to sammensatte kiler. En kile er en geometrisk figur uden for- og bagside. Med et begyndelsespunkt der ingen udstrækning har og to linjestykker, der med punktet som centrum fjerner sig mere og mere fra hverandre. Var linjestykkerne lange nok, vil de efter en gang om jorden, nå deres eget udgangspunkt”. Skulpturen er udformet som en kile, fordi den ”kiler” sig ind mellem nutiden (Biblioteket) og fortiden (Anlægspavillionen) Bygningerne gennemskæres af passagen og passagen gennemskæres af skulpturens kileform. Skulpturen er derfor knyttet til begge disse bygninger. Statens kunstfond finansierede en del af projektet.

Kunstneren bag skulpturen, Torben Ebbesen er en af de centrale personer i dansk nutidskunst. Mest kendt som billedhugger, men også som maler og tegner.

Torben Ebbesen er født i 1945 i Haderslev. Billedhugger, maler og grafiker. Professor ved Göteborg Konsthögskola i 1987-89. Formand for Statens Kunstfond 1987-89. Medlem af Den fri Udstilling fra 1984.

Skulpturen skabte en del debat i aviserne, da ingen rigtig kunne forstå den, og den havde været meget kostbar at anskaffe. ”Pisserenden” blev den bl.a. kaldt og der blev fortalt mange historier om den bunke ”byggeaffald” der var glemt uden for biblioteket. Chr. Fledelius spurgte i avisen dengang: Er den smuk? grim? spændende? kedelig? ligegyldig? sætter den fantasien i gang? skal kunst ligne noget ? skal kunst være smuk? Og det kan vi jo så også spørge os selv om i dag. LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) oprettede samme år en studiekreds om skulpturen.

Kilder

Torben Ebbesens beskrivelse af skulpturen okt. 1985 og div. avisartikler, alle i Ringsted arkiv.

Ringsted Folketidende 2-7 1985