Køge-Ringsted Banen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Køge-Ringsted Banen (KRB) var en dansk privatbane.

Oprettet: 4. august 1917

Længde: 33,2 km

Sporvidde: 1.435 mm

Nedlagt: 31. marts 1963

Jernbaneloven af 8. maj 1894 indeholdt en jernbane fra Køge til Borup. Denne blev senere ændret til Køge-Kværkeby og endelig i 1913 til Køge-Ringsted. Anlægsarbejdet startede i foråret 1915.


Fra Nyvang trinbræt og længere mod vest gik de fleste rejser til Ringsted, øst for Nyvang gik de til Køge, så banen var en typisk oplandsbane for begge købstæder. Kun få rejste hele strækningen mellem de to købstæder eller videre ad andre strækninger.

KRB fik desuden karakter af havnebane for Ringsted, især fra 1934, hvor Køge Havn blev udvidet og kunne tage større skibe. Der fik banen bl.a. transport af kul fra havnen til gasværkerne i Ringsted og Sorø.

Banen havde fra starten to damplokomotiver og ét sæt personvogne, som med en køretid på ca. 1½ time hver vej kunne klare 4 dobbeltture på en dag. På grund af de ekstremt høje kulpriser under 1. verdenskrig startede man dog med kun 2 togpar dagligt. Det var der stor utilfredshed med, så allerede 30. september 1917 gik man over til 3. Mod krigens slutning blev det dog nødvendigt at skære ned igen, og først fra 15. november 1923 kom man op på de 4 daglige togpar.

Samtidig begyndte banen at give underskud, fordi landevejstrafikken også fik bedre vilkår. KRB lejede Triangels forsøgsmotorvogn af Hammelbanen og blev blandt de første privatbaner, der gik over til motorvogne, som kunne køre turen på 1 time og var langt billigere i drift end damplokomotiverne. KRB's dampdrift ophørte helt i 1937, hvilket gav problemer under Besættelsen, hvor benzinen blev rationeret og til sidst forsvandt helt. Her var man stort set henvist til at sætte gasgeneratorer på motorvognene, hvilket reducerede deres ydelse. For at holde køreplanen nedlagde man i 1940 en del af de mange trinbrætter, der var oprettet i 1929.

KRB var så glad for Triangel-motorvognene, at banen blev blandt de sidste, der anskaffede en skinnebus. Først i 1957, da man havde fået fælles driftsledelse med Østbanen, supplerede man med en brugt Scandia skinnebus, indkøbt fra den nedlagte Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane. Den kom straks til at køre to tredjedele af banens togkilometer. I nedlæggelsesåret 1963 var KRB oppe på at køre 7 togpar på hverdage og 6 på søn- og helligdage.


Om Den nye bane (København) Køge-Ringsted

Banedanmark er i gang med at anlægge en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted over Køge. Det giver mulighed for en bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Budgettet er 10,4 mia. kr., og banen er planlagt til at åbne i 2018. Den bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.

Kilder

[ http://evp.dk/index.php?page=koge-ringsted-jernbane ]

[ http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8ge-Ringsted_Banen ]