Bangs købmandsgård

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Bangs købmandsgård blev grundlagt i 1851 af Birger Julius Bang i Sct. Hansgade (sandsynligvis nr. 31).

Jens Jensens enke, som ejede bygningerne i 1851, sælger, ifølge skødet af 10. december 1851,’’”…den mig tilhørende Gaard Matr. Nr. 86 og Forsikring Nr. 87 med alle dertil hørende Bygninger og deri værende Brændevinsbrænderi, Ølbryggeri og Kjøbmandslejlighed, såvel som den til Ejendommen tilhørende Jordlod ca. 4 tdr. Land, samt al til Ejendommen hørende Grund, Gaard og Haugeplads.”’’. (Bang havde dog lejet sig ind i ejendommen et halvt års tid i forvejen, ifølge lejekontrakten af 23. juli 1851).

Også i Jens Jensens tid havde der altså været bryggeri her. I følge Krak - Danmarks ældste forretninger (1950) blev bryggeriet anlagt i 1801, men brandtaxationsprotokollen for 1787 viser, at en sidelænge på 6 fag allerede dengang var indrettet som bryghus. Bryggeritraditionen i Sct. Hansgade gik altså en hel del år tilbage.

I 1856 brændte ejendommen, og det tog næsten 3 år, før bryggeriet igen var funktionsdygtigt. I marts 1859 reklamerer B.J. Bang i Sjællandsposten med Hvidtøl nr. 1 og nr. 2 samt Husholdningsøl nr. 3 og nr. 4, hvor han også bemærker, at hans ølvogn dagligt vil køre gennem byen med øl.

I 1881 udvidede Bang sin produktion til også at omfatte bayersk øl, som på denne tid var blevet populær i Danmark. Øllet blev solgt fra 1882, og Bang reklamerer i Ringsted Folketidende 17. februar 1882 for Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet ”Ringsted”.

Øllet blev solgt fra ølvogne i byen og ude på landet, men også på lokale beværtninger, og Bangs forretning var en af de førende i byen.

B.J. Bang døde i 1896, hvor sønnen H.A. Bang overtog bryggeriet. I 1899 blev Bryggeriet ”Ringsted” til et aktieselskab sammen med Tvindelstrup Bryggeri under navnet A/S Bryggeriet Alliance.


Kilder

Hansen, L. (1956) Gamle Ringsted Minder i Tekst og Billeder: Alliance Bryggeriet Gennem 150 År. Udgave befinder sig på Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv.