Vilhelm Hansen

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Vilhelm Hansens gravsten på Sigersted Kirkegård

Niels Vilhelm Hansen (født 09.12.1874 i Sigersted - døbt 24.02.1875 i Sigersted Kirke - død 30.09.1943 Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, København)

Møller på Englerup Mølle.

Søn af gårdejer Peder Hansen og hustru Trine f. Nielsen på Eskedal i Sigersted.

Vilhelm Hansen var gift med Johanne Olsen fra Alsted (født 13.06.1872 - død 11.01.1951)

Efter et par ophold på Askov Højskole købte han i 1900 Alsted Mølle, som han drev i 14 år.

Da Vilhelm Hansen købte Englerup Mølle i 1914 flyttede hans kone Johanne ikke med i første omgang, hun var ikke begejstret, og var bange for at det ikke kunne løbe rundt, så hun blev på Alsted Mølle og lavede maden der, som så blev kørt med hestevogn til Englerup.

Vilhelm Hansen var derefter ejer af Englerup Mølle fra 1914 til sin død, hvorefter sønnen overtog gården og møllen, som her i 2014 stadig er i familiens eje.

I 1915 plantede Vilhelm Hansen et træ i haven, til minde om at kvinderne dette år fik valgret.

Vilhelm Hansen var en utrolig aktiv mand, der foruden at drive et mønsterlandbrug også var involveret i mange tillidserhverv. Han var kendt for at have et godt overblik og en stor retfærdighedssans.

Han var bl.a. medlem af bestyrelsen for Ringstedegnens Landboforening, hvor han var formand fra 1924-34 samt for De Samvirkende Danske Landboforeninger, formand for Ringsted Dampmølle, formand for Andelsmejeriet Pilevang i Sigersted, formand for Banken for Ringsted og Omegn, samt regeringsvalgt medlem af Besigtigelses- og ekspropriationskommisionen ved jernbaneanlægget på Sjælland.

Vilhelm Hansen blev begravet på Sigersted Kirkegård den 06.10.1943.

Mindesten

Mindestenen for Vilhelm Hansen ved Englerup

Han var grundlægger af Ringsted Cementfabrik som ved Englerup Mølle har rejst en mindesten for Vilhelm Hansen den 09.12.1944, i taknemmelighed for hans store indsats for fabrikken.

Teksten på stenen:

Møller - Vilh. Hansen - Englerup - 1874 - 1943 - Rejst af - A/S Ringsted Cementvarefabrik - i taknemlighed for hans - indsats for selskabet

Kilder

Folketidende 1-10 1943 og 9-12 1944, aviserne findes på Ringsted Arkiv.

Kirkebog for Sigersted Sogn (født)

Kirkebog for Sigersted Sogn (død)