Peter Motzfeldt

Fra Ringsted Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Peter Motzfeldt (født 1728 i Klokkerboligen i Sct. Bendtsgade - død 16.04.1805)

Klokkerboligen der lå ca. hvor Rådhuset ligger i dag.

Han var søn af klokker og kordegn Søren Sørensen og hustru Barbara Catharina Pedersdatter Motzfeldt.

Peter blev opkaldt efter sin morfar Peter Motzfeldt som var sognepræst i Asnæs, der døde samme år som Peter blev født.

Peter Motzfeldt blev student fra Køge Latinskole i 1747 og overtog faderens embede som kordegn og klokker allerede i 1751, kun 23 år gammel.

Peter Motzfeldt blev gift i 1755 med Anna Sophie Clausdatter Jessen, de får sønnen Søren som var Frk. Motzfeldts tipoldefar.

Peter Motzfeldt var en vennesæl og stille mand der passede sit embede til byens tilfredshed, han var også skoleholder på Klokkerskolen, byens fattigskole.

Peter Motzfeldt aftegnede og beskrev hele skjoldfrisen i Sct. Bendts Kirke, Denne aftegning opbevares nu på det Kongelige Bibliotek, men en kopi kan ses på Ringsted arkiv.

Efter 53 år og i en alder af 76 år, blev Peter Motzfeldt pensioneret. Pensionen skulle betales af hans efterfølger Gabriel Heiberg.

Peter Motzfeldt fik ikke en lang pensionstid, men døde allerede året efter den 16.04.1805.

Hans kone Anna Sophie fik fribolig i Hestemøllen og fik ret til at opstalde 2 køer på Klostergården. Hendes ældste barnebarn Peter fra Søgaarden boede hos hende i en periode.

Advents søndag 1819, hvor Anne Sophie er over 90 år, går hun efter kirkegangen ud til Søgaarden ved Haraldsted sø, for at besøge sin svigerdatter og to børnebørn. Hun var en forfængelig dame og havde klædt sig pænt til kirkegangen, men ikke varmt nok til spadsereturen og det endte med at hun fik lungebetændelse og døde den 7. december 1819.

Mindesten

Peter Motzfeldt og hustrus gravsten på Ringsted kirkegård

På Sct. Hans gamle kirkegård ved vandtårnet i Ringsted lå deres gravsten, som den eneste sten tilbage. Da Anne Sophie døde var der ingen der tænkte på at indhugge hendes dødsdag på stenen, da sønnen Søren er død på dette tidspunkt.

Tip-tip-oldebarnet frøken Hanne Marie Motzfeldt sørgede sidst i 1960-erne for at få stenen renset og Anne Sophies årstal føjet til.

Arbejdet blev udført af stenhugger Trampedach.

Gravstenen er i dag flyttet til Ringsted Kirkegård, hvor den ligger ved nordmuren, ud mod Køgevej.

Kilder

Hanne Marie Motzfeldts bog: Erindringer set gennem gadespejlet.

Jacob Zeuthens artikel i Lokalbladet 26-4 1989, arkivalierne findes på Ringsted Arkiv. |